21 januari 2009


Backa!

Att man aldrig lär sig läsa en stickbeskrivning fullt ut.I kväll när jag började avmaska för ärmhålet på första ärmen läste jag noga och upptäckte att det hade jag inte gjort när jag var på bakstycket.Inte heller när framstyckerna stickades.Alltså blir det till att backa.Jag hade gjort minskningarna mycket tätare än vad som stod.Det är väl så att jag inte får bli färdig allt för snabbt med koftan.

Inga kommentarer: